Leann-ubhal neo fìon-ubhal: Deoch làidir (neo-stailte) a rinn le ubhal. Tha leann ubhal cumanta sa iar-dheas Shasainn, Eirinn, an Fhraing agus an Spainnt a tuath.

Scrumpy bho Somerset