'S e fàire, iomall no faobhar monaidh mar a chìthear e eadar an t-sùil agus an speur.

Fàire