B' e ministear a bh' ann an Eobhann MacDiarmaid (?–1801) (Beurla: Ewen MacDiarmid).

Eobhann MacDiarmaid
Beatha
Breith Baile a' Chlachain
Dùthaich  an Rìoghachd Aonaichte
Bàs 1801
Foghlam
Cànain Beurla
Dreuchd

Bha e na mhinistear ann an Glaschu agus ann an Comaraidh. Dh'fhoillseachadh searmonan le MacDiarmaid ann an 1804 as dèidh a bhàis.

BeathaDeasaich

Rugadh MacDiarmaid ann an Uaimh, Siorrachd Pheairt uaireigin anns a' chiad leth dhen ochdamh linn deug. Bha e na mhinistear ann an Eaglais na h-Alba agus rinn e obair anns a' chaibeal Gàidhealach ann an Ease, Glaschu bho 1771 gu 1772. Chaochail e air 4 an t-Samhain 1801.

FoillseachaidheanDeasaich

Tha làmh-sgrìobhainn dhe a chuid shearmonan aig Comunn Gàidhlig Inbhir Nis.

  • Mac Diarmaid, Eobhann. 1804. Sermona le Mr Eobhann Mac Diarmaid, Ministeir ann an Glascho, agus na dheigh sin, an Comrie (Duneidin: Clo-bhuailte le T. Steuart), http://digital.nls.uk/81967559