Chaidh Eilthir Phlymouth suidhichte ann an 1620 le Puritans à Sasainn. Bha an dà eilthir buan anns Na Staitean.

Eilthir Phlymouth