Eilean Glas:

'S iomadh eileanan air a bheil an t-ainm Glas Eilean me: