Tha earball a' ciallachadh rud fada a tha a' fàs bhon bhun air ainmhidhean.

Earball an sgairp air a tha gath puinnseanach