Eachann MacPhaidein

B' e ùghdar Gàidhlig a bh' ann an Eachann MacPhaidein.

SgrìobhaidheanEdit

  • Mac Phaidein, Eachann, 'Pòsadh an Dealain-dé' ann an (1912) Uirsgeulan Gàidhealach: leis an do choisneadh duaisean aig Mòid a' Chomuinn Ghàidhealach (Struibhle [Stirling]: Aonghas Mac Aoidh [Eneas MacKay]), d.58-64.