Each (soilleireachadh)

Is iomadh ciall aig "each".

Is docha tha thu a' lorg -