Is e dualchas na nithean so-bheantainn agus do-bheantainn a bhuineas do ghnàthas is nòs is oighreachd na dùthcha, agus a th' air an sìneadh sìos bho chian ann an creideamh, cleachdadh, siostaman, smuaintean, oideachas, ealain, beul-aithris, beul-oideas, msaa.

Dualchas
Fo-sheòrsa deNòs, heritage Deasaich
Pàirt decultar, Nòs Deasaich

Gheibhear iomadh seòrsa dualchais aig a bheil iomadh freumh ann an iomadach raon den bheatha.

 • Cultar
  • Èideadh
  • Làmh-chiùird
  • Ealain
  • Ceòl dùthchasach
  • Geamannan dùthchasach
  • Cleasachd arm, etc.
 • Spòrs
  • Spòrs nàiseanta na dùthcha
  • Iomain, etc.
 • Creideamh
  • Buidhnean creideimh dùthchasach, etc.
 • Saidheans & Teicneòlas & Eòlas
  • Ailtireachd
  • Leigheas
  • Lagh na dùthcha, etc.
 • Poilitigs
  • Riantan poilitigs na dùthcha (m.e. sòisealtachd, neo-eisimeileachd, aonachd, tèarmannachd, etc.)