Is e cuspair Lagh Gay-Lussac an càirdeas eadar am bruthadh air agus an Meudachd (Tomhais-Lìonaidh) de thomad ghais. Chaidh a fhoillseachadh ann an 1808.

Lagh Gay-LussacDeasaich

Bruthachd/Toirt = Cunbhalas