Is urrainn do deichead a’ ciallachadh 10 bliadhnaichean.