Moran taing airson an ceartachadh air "Dada". Gu mi-fhortanach, tha "gne" ceart sa Ghaidhlig, ach feumaidh thu a' cleachadh "category" air an wikipedia seo, airson a bhith ag obrachadh ceart.

Molainn "Wikipedia:Tutorial" dhuibh. Tha an duilleag sin sa Bheurla, ach cuidichidh e leis an siostam "wiki". --Creachadair 15:46, 25 October 2006 (UTC)

Many thanks again for your edits on various articles. However, can I request that you create the categories before adding them to articles. If a category name is "red" it does not exist yet. Please see the links I posted above. --Creachadair 20:08, 31 October 2006 (UTC)


Seo an duilleag deasbaireachd aig cleachdaiche gun urra nach do chruthaich cunntas fhathast no nach eil 'ga chleachdadh. Feumaidh sinn àireamh an t-seòlaidh IP aca a chleachdadh air sgàth sin. Faodadh grunn chleachdaichean seòladh IP mar sin a chleachdadh còmhla. Mas e cleachdaiche gun urra a tha annad 's ma tha thu dhen bheachd nach eil na beachdan seo a' buntainn riut, nach clàraich thu no nach dèan thu logadh a-steach gus bùrach mar seo a sheachnadh san àm ri teachd?