A bheil fhios aig cuideigin air facal math air aeronautics?

Eoghan 04:28, 31 August 2006 (UTC)

Till gun duilleag "NASA".