Deasbaireachd:Joseph Smith Jr

Add topic
There are no discussions on this page.

A bheil beachd aig duine? Fhuair mi ainm na h-eaglaise bho chuideigine eile. Ach dè tha sibh a' smaoineachadh san fharsaingeachd?

Deagh ainm Gàidhlig. Chan fhaca mi ainm Gàidhlig ceangailte le Mormon idir. Cuiridh mi duilleag ath-stiùiridh (redirect) ann, ma thogras tu. --Sionnach 21:26, 16 an t-Òg-mhios 2009 (UTC)

Uil, chan eil ainm oifigeil bho an eaglais, ach, chan eil mi creidsinn gu robh e ceart. "saints of the day of today?". An t-ainm ann an Portugailich (Ainm oifigeil) A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias The Church of Jesus Christ of the Saints of the Last Days

Thuirt dwelly,

Deireannach -aiche, a Last, hindmost, latter. 2 Late, tardy, slow, dilatory, behind. 'S na làithean deireannach, in the latter days; an neach deireannach, the last individual.

's docha nas fhearr Eaglais Iosa Chriosd dhen Naomhan dhen lathaichean Deireannach no

Eaglais Iosa Chriosd dhen Naomhan nan Lathaichean Deireannach

De do bheachd?

Till gun duilleag "Joseph Smith Jr".