Deasbaireachd:Eòlas-nàdair

Add topic
There are no discussions on this page.

Ged 's e eòlas-nàdair a' Ghàidhlig a th' air Physics ann am Faclair Dwelly, a-rèir Faclair Chailean Mark agus an Stòr-dàta Bhriathrachas, 's e nàdar-fheallsanachd a chanas sinn ris a-nis. Dè ur barail?

Till gun duilleag "Eòlas-nàdair".