Tha deamacrosaidh, sluagh-fhlaitheas no daonfhlaitheachd a’ ciallachadh nuair a tha sluagh air an riaghladh leis an t-sluagh. Mar is àbhaist, bidh taghaidhean ann, agus tha bhòta aig a’ mhòrchuid de dhuine.

taghaidh bothan.
taghaidh bothan.

Bha deamocrosaidhean aig na Sean-Lochlannaich, agus na Sean-Greugaich.

Artagailean eile

deasaich