Airson soillearachaidh, faic Dùthaich nam Basgach.

Tha Dùthaich nam Basgach, san t-seagh Euskal Herria a' cur còmhla seachd mòr-roinnean tradaiseanta nam Basgach. A-rèir nam Basgach, tha sin a' gabhail a-steach:

Euskal Herria san Roinn-Eòrpa
Mòr-roinnean Euskal Herria