Tha Cupar (Cùbar san t-seann litreachadh) a' ciallachadh: