Cuibhle-uisge

Is e Inneal a chruthaicheas cumhachd bho uisge a thuiteas oirre neo a shruthas foidhpe a tha anns a' cuibhle-uisge.