Se an cuan as motha a tha anns a' Chuan Sèimh.

Tha beanntan-theine agus claisean gu leor anns a' Chuan Seimh

Tha 25,000 eileanan ann, àireamh nas motha na cuan sam bith air fad.

Tha Clais Mariana an t-àite as domhne sa mhuir.