Tha dà chiall aig cuach:

  1. Cupa
  2. Seòrsa bobhla traidiseanta Gàidhealach
Cuach