'S e seann sluagh a bha beò ann an taobh tuath Bhreatainn a bh' anns na Cruithnich (Beurla: Picts). Còmhla ris na Gàidheal stèidhich iad rìoghachd Alba fo Choinneach Mac Alpin anns a' bhliadhna 843. Is e 'Picts' an t-ainm a bh' aig na Ròmanaich air na Cruithnich agus Pictavia a bh' aca air an rìoghachd Chruithnich.

Clach an Tiompain ann an Srath Pheofhair

Ceanglaichean a-mach

deasaich