Cruinn-eòlas fiosaigeachDeasaich

 
Cumadh-tìre na h-Alba

Tha Alba ainmeil airson a' chrutha-tìre aice, nam beann, nan gleann, nan eilean agus an iomaill-fhairge.

Cruinn-eòlas daonnaDeasaich

 
Dùmhlachd-sluaigh ann an Alba

Tha mòr-chuid na shluaigh ann an Alba a' fuireach sna bailtean sam meadhan na dùthcha.