B' e Cothrom an t-ainm air an iris ràitheil dà-theangachadh a bh' aig Comann an Luchd-Ionnsachaidh. B' e Ruairidh MacIlleathain a bha na fhear-dheasachaidh.