Tha Conservatoire Rìoghail na h-Alba (Beurla: Royal Conservatoire of Scotland) ʼna sgoil ciùil ann an teas-mheadhan bhaile Ghlaschu. Bʼ e “Acadamaidh Rìoghail Ceòl is Dràma na h-Alba” an t-ainm a bhʼ air gu ruige 1 an t-Sultain 2011.

Conservatoire Rìoghail na h-Alba

A bharrachd air cùrsaichean ann an ceòl clasaigeach agus iomadh rud eile, tha ceum aca ann "Ceòl na h-Alba" agus ann an "Ceòl na h-Alba - pìobaireachd". Tha Calum Ros aʼ teagasg Gàidhlig agus òrain còmhla riutha. Tha iad ag obair còmhla ri Ionad Nàiseanta na Pìobaireachd ann an Glaschu agus ri Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach.

Ceanglaichean a-mach

deasaich