Tha conaltradh a' ciallachadh ciamar a tha daoine, neo innealan, a' dèanamh còmhraidh ri chèile.

Dealbh sìmplidh conaltraidh
Teileagraf lèirsinneach