Tha Comharradh-ceiste a' ciallachadh "?", a chuirear as dèidh ceist.

Question.png

Smaoineachar gun d'thàinig e à "Q", bhon facail Laideann Quaestio (Ceist).

Comharraidhean-ceiste Spainnteach