'S e Sgioba iomain o Thaigh an Uillt, Siorrachd Earra-Ghaidheil, Alba a tha ann an Comann Camanachd Taigh an Uillt.