Tha cnag-dealain neo plucan na pìos leis an cuirear uèir dealain a-steach ann am bun-dealain.