Tha clisgear (Beurla Interjection) a' ciallachadh facal no abairt a shealladh iongnadh, pian, toileachas/aoibhneas 7c, se clisgearan a tha ann an "hoigh!", "hallo!", agus "eubag!". Crìochnaich iad le clisg-phuing gu h-àbhaisteach.

Clisgearan tradaiseanta nan GàidhealDeasaich

  • "A!" 7 "O!"
  • "Ach!" 7 "Och!"
  • "Mo chreach (sa thàinig)!"
  • "Oit!"