Se ball-airm a tha ann an claidheamh, a tha mar sgithinn le lainn glè fhada oirre.

Claidheamh Eilbheiseach