Se stuth ga marbhadh faireachdain ann an cion-faireachdain (Beurla: anaesthetic), is neach fo lanns an lighiche (mar is trice)