Na dùilean prìomh-shamhlach air a' Ghrèig deasaich

'S e na dùilean prìomh-shamhlach Grèigeach a th' anns an Teine, an Talamh, an t-Adhar, agus an t-Uisge. Riochdaichidh iad anns a' Feallsanachd Ghrèigeach, eòlaidheachd, agus eòlas-leighis na rìoghachaidhean nan co-eagar far an tha h-uile rud/neach beò agus far an tha h-uile rud/neach leis a' co-sheasamh.

  • Tha teth agus searg Teine.
  • Tha fuar agus searg Talamh.
  • Tha teth agus fliuch Adhar.
  • Tha fuar agus fliuch Uisge.
 
Na ceithir dùil phrìomh-shamhlach

Seallaibh cuideachd deasaich

Ceanglaichean a-mach deasaich