'S e ceòl mòr a' dhòigh thraidiseanta airson port a chluich air a' chlàrsach, fidheall agus gu h-àraidh air a' phìob, a tha a' tòiseachadh le ùrlar (port bunaiteach) agus dìofar fiaraidhean, mar eisimpleir siubhal is dithis, agus leumluath, taorluath agus crùnluath às dèidh sin. Seo rian a thug teaghlach MacCriomain air adhart anns an 17mh Linn nuair a bha iad nan pìobairean aig Clann MhicLeòid Dhùn Bheagain.

Mac Cruimin (R. R. MacIain)

Ceanglaichean a-mach

deasaich