'S e th' ann an caoineachadh briathar air an gnìomhar far a bheileas a' fàgail saidhe no coirce a-muigh ach an tèid a thiormachadh ris a' ghrèine.