Tha Canàl Cailleanach ann an Alba. Tha e a' dol eadar Linne Mhoireibh agus an Linne Dhubh (is an Linne Latharnach), tro Ghleann na h-Albann, a' cleachdach Abhainn Nis, Loch Nis, Loch Dochfour is Loch Lochaidh.

An Canàl Cailleanach aig Cille Chuimein

Ainmean sa Ghàidhlig deasaich

  • Amar-Uisge/Seòlaid a' Ghlinne Mhòir
  • Sligh'-Uisge na h-Alba
  • (An) Canàl Cailleannach

Dè tha air a' chanal deasaich

Tha caistealan, an t-Eilean Dubh, am Monadh Liath agus Beinn Nibheis rim faicinn air an rathad cuideachd.