Caisteal Chorr Gairbh

'S e th' ann an Caisteal Chorr Gairbh ach caisteal ann an Siorrachd Obar Dheathain.

Bha e aithnichte roimhe mar Caisteal Corr a' Gharaidh. [1]

IomraidheanEdit

  1. 'A' Rannsachadh Caisteal Corr Garaidh. Fiosrachadh don Luchd-teagaisg'. Alba Aosmhor. Ri fhaighinn an seo