Tha caileag 'na pàiste boireannach, a' chomhair bhalach.

Dà caileig a' dèanamh fiamhan-gàire
Caileag ruadh Phàlastain
Caileag na h-Ioraic a' dèanamh fiamh-gàire

Seallaibh cuideachd deasaich

Teamplaid:Wiktionarypar