Cabhsair

'S e ròd-coise cruaidh ri taobh rathaide a tha ann an cabhsair neo cabhsaidh.