Tha Cànan (Canan Earranta) ’na companaidh foillseachaidh - air pàipear agus air CD agus air an Eadarlìon - a tha air a bhith stéidhte aig Sabhal Mòr Ostaig bho 1992.

Rinn iad agus reic iad na bhideothan agus leabhraichean taice dhan t-sreath de phrògraman telebhisein airson ionnsachadh na Gàidhlig, Speaking Our Language.

Tha iad a-nis a’ dèanamh a’ mhórchuid den obair rianaidh air an fharpais bhliadhnail FilmG.


Ceanglaichean a-mach deasaich