Tha bumpair na phàirt den chàr. Tha bumpairean mu bheulaibh is mu chùlaibh a’ chàr, agus tha iad ga dìonadh bho cron. Gu tric, cuirear sticearan orra, gu h-àraid sticearan ag ràdh dè’n stàit a tha an càr às, mar “GB” airson Breatann, “CH” air an t-Eilbheis agus “PL” air Pòlainn.

Bumpair (dathte)