Tha buille-cinn na buille a bheir thu do bhàlla neo duine eile led cheann.

Buille-cinn