Bidh buachaillean a’ coimhead as dèidh cruidh.

Buachaille
Caoraich cìobair ann am Patagonia, Argentina