Bidh buachaillean a’ coimhead as dèidh cruidh. Mar as àbhaist 's ann dhan chlas-obrach a bhuinneas a' mhòr-chuid dhe na greusaichean, leis gur e ciùird a th' annta.

Buachaille
Caoraich cìobair ann am Patagonia, Argentina

Buachaillean Ainmeil

deasaich