Tha bruis-fhiaclan na bruis beag airson d’fhiaclan a ghlanadh. Mar is àbhaist, cleachdar uachdar-fhiaclan neo pùdar-fhiaclan leotha.

A common Toothbrush