Tha briogais-shnàimh na bhriogais ghoirid a chaitheas tu san uisge, nuair a tha thu a’ snàmh, neo a' daibheadh.

Fear le briogais-shnàimh.