Tha briathar na fhacal neo abairt, m.e. briathran teicneòlach.