'S e airgead neo tiodhlac a tha ann am brìb neo cuilcheannag (Beurla: bribe), a thairgear do dhuine gus am faighear buaidh air.