'S innealachd mheacanaigeach a chuireas maille ann an inneal no carbad a tha ann am brèige.

Brèige air bhaidhsagal

Tha brèigean ag atharrachadh lùth-gluasaid ann an teas agus fuaim.