Helianthus tuberosus

Tha bolgan na fhreumh cruinn de chuid de luibhean, a chuirear fo thalamh