Tha bogsa-litrichean na bhocsa airson litrichean a chuireas tu air falbh, neo airson litrichean a bhios gan libhrigeadh.

Bogsa-litrichean